نصرالله مدقالچی: خودم را مقصر ورود سریال‌های چین و کره به دوبله می دانم!

1400-06-13
نصرالله مدقالچی، مدیردوبلاژ و گوینده باسابقه تلویزیون با بیان اینکه متاسفانه کرونا همه را زمین‌گیر کرده است، از دشواری‌های کار در حوزه دوبله و آسیب‌هایی که همواره به این هنر وارد می‌شود، گفت. این صدای ماندگار دوبله در گفت‌و‌گویی با ایسنا درباره اینکه ویروس ...