مگر می شود «نون خ» را ندید

آذر 19, 1400
نسرین مرادی، بازیگر «نون خ» معتقد است: اگر تلویزیون بارها «نون خ» را پخش کند همچنان بینندگان زیادی آن را تماشا می کنند. مرادی همکاری با سعید آقاخانی، کارگردان مجموعه «نون خ» را لذت بخش دانست و به ایسنا گفت: تجربه همکاری با سعید آقاخانی برایم خیلی خوب بود. اعتقادم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات