دلایل حذف علی کریمی چیست؟

1401-05-26
آیا اظهار نظر زمان و مکان مناسب خودش را می‌طلبد؟ چه سرنوشتی در انتظار افراد اسم و رسم‌داری قرار می‌گیرد که اظهار نظر آنها با حاشیه همراه می‌شود؟ این سوالات مواردی هستند که شاید این روزها با شنیدن جنجال‌های مرتبط با علی کریمی در ذهنتان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات