دلایل حذف علی کریمی چیست؟

مرداد 26, 1401
آیا اظهار نظر زمان و مکان مناسب خودش را می‌طلبد؟ چه سرنوشتی در انتظار افراد اسم و رسم‌داری قرار می‌گیرد که اظهار نظر آنها با حاشیه همراه می‌شود؟ این سوالات مواردی هستند که شاید این روزها با شنیدن جنجال‌های مرتبط با علی کریمی در ذهنتان آن‌ها را مرور کرده باشید. حواشی‌ای که درنهایت ...