شکست فیلم جدید ژان ژاک آنو در گیشه سینماها

1401-01-01
بانی‌فیلم: «نتردام می‌سوزد» فیلم جدید ژان ژاک آنو که از چهارشنبه گذشته (۱۶ مارس) با تبلیغات بسیار برپرده سینماهای فرانسه آمده است در روز اول با شکست درگیشه روبرو شد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم در پاریس، ساخت «نتردام می‌سوزد» که واقعه آتش سوزی کلیسای مشهور نتردام ...