نبض گیشه نوروزی در دستان «سگ‌بند»!

1401-01-14
درحالی که بیش از سه هفته از اکران نوروزی فیلم‌های سینمایی می‌گذرد اما نگاهی به فروش گیشه سینما خبر از آمار چندان مطلوبی نمی‌دهد؛ موضوعی که شاید نیاز به یک بررسی کارشناسانه دارد. به گزارش ایرنا، اگر چه فروکش آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا و متعاقبا افزایش ...