ناکامی سلبریتی‌ها در سالی که گذشت!

1401-01-02
-منوچهر هادی که ید طولایی در ساختن سریال‌های بد دارد، این روزها  نیسان آبی را ساخته  که روی خط متوسط رو به پایین حرکت می‌کند! –جزیره اثر سیروس مقدم در قسمت ۱۴ به پایان رسید و پایان ناگهانی آن، آن هم درست وسط قصه! واکنش های منفی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات