چرا باعث شدند تیم «ساعت خوش» پراکنده شود؟

اسفند 15, 1400
نادر سلیمانی که ۱۴ اسفندماه تولدش را جشن گرفت و ۵۵ ساله شد، برای همه مردم ایران آرزوی آرامش می کند و می گوید: آرزو می کنم خداوند هوای همه مردم عزیز ما را داشته باشد؛ نه من، نه آنکه خیلی مومن است و نه آنکه خودش می گوید آدم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات