مسابقه کلی و فورمن معروف به غرش در جنگل از نگاه دوربین عباس!

شهریور 6, 1400
بانی‌فیلم – بهراد داودی: در سال‌های پیش از انقلاب در دهه ۵۰ به خصوص، یکی از دلخوشی‌های جوانان و نوجوان ورزش دوست، تماشای مسابقات مشت زنی محمدعلی کلی با حریفانش بود؛ مسابقاتی که غالبا در ساعات ۴ یا ۵ امداد به شکل مستقیم از تلویزیون ملی پخش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات