جایزه موسسه فیلم امریکا برای نیکول کیدمن

اردیبهشت 6, 1403
بانی‌فیلم: موسسه فیلم آمریکا روز شنبه آینده، جایزه دستاورد زندگی این موسسه را به نیکول کیدمن اهدا خواهد کرد. به گزارش بانی‌فیلم، سایت انستیتوی فیلم آمریکا در این باره نوشت: آنچه کارگردانان درباره نیکول کیدمن دوست دارند چیست؟ در حالی که این بازیگر زن این هفته جایزه یک دستاورد زندگی را از موسسه فیلم آمریکا دریافت می کند ...