محدودیت‌های نارنجی، موزه هنرهای معاصر تهران را تعطیل کرد

1400-01-15
موزه هنرهای معاصر تهران بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا بر نارنجی شدن شهر تهران و لزوم تعطیلی فعالیت‌های سطح ۳ و ۴ تعطیل شد. به گزارش ایرنا، بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا بر نارنجی شدن شهر تهران و لزوم تعطیلی فعالیت‌های سطح ۳ و ۴ در ...