محدودیت‌های نارنجی، موزه هنرهای معاصر تهران را تعطیل کرد

فروردین 15, 1400
موزه هنرهای معاصر تهران بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا بر نارنجی شدن شهر تهران و لزوم تعطیلی فعالیت‌های سطح ۳ و ۴ تعطیل شد. به گزارش ایرنا، بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا بر نارنجی شدن شهر تهران و لزوم تعطیلی فعالیت‌های سطح ۳ و ۴ در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات