منوچهر طیاب؛ مردی که زندگی‌اش را در یک چمدان جا می‌داد

1400-06-03
دوست داشت زندگی مادی‌اش در یک چمدان جا شود و پابند چیزی نباشد تا بتواند راحت سفر کند و به کارش بپردازد؛ کارش سفر بود و تحقیق و فیلمسازی و «طیاب» از این که تا حدی به این آرزویش رسید، خوشحال بود. به گزارش ایسنا، یک سال از سفر ...