منوچهر طیاب؛ مردی که زندگی‌اش را در یک چمدان جا می‌داد

شهریور 3, 1400
دوست داشت زندگی مادی‌اش در یک چمدان جا شود و پابند چیزی نباشد تا بتواند راحت سفر کند و به کارش بپردازد؛ کارش سفر بود و تحقیق و فیلمسازی و «طیاب» از این که تا حدی به این آرزویش رسید، خوشحال بود. به گزارش ایسنا، یک سال از سفر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات