ماندگاری عکس‌ها

اردیبهشت 14, 1400
بانی‌فیلم: ماندگاری عکس‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی انکارناپذیر است؛ چه عکس‌هایی که سوژه‌شان در ارتباط با سیاست باشد چه تصاویری که در حوزه اقتصاد، اجتماع یا فرهنگ و هنر به ثبت رسیده باشند همگی خطی روایی از تاریخ زندگی‌ست. عکسی را که می‌بینید ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات