درگذشت رئیس انجمن سینماداران بر اثر کرونا

1400-02-20
رئیس هیأت مرکزی انجمن سینماداران ایران بر اثر کرونا دارفانی را وداع گفت. به گزارش ایرنا، منصور نورپور عضو شورای مرکزی انجمن سینماداران ایران و رئیس هیأت مرکزی انجمن بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفت. سیدغلامرضا موسوی رییس هیأت مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینما ین خبر را ...