پرویز نوری از بهبودی حال عمومی پرویز دوایی نوشت

شهریور 6, 1400
بانی‌فیلم: در پی انتشار خبر آسیب‌دیدگی پروز دوایی و بستری شدنش در بیمارستان، بسیاری از نویسندگان و منتقدان سینمایی جویای حال این منتقد سرشناس بودند. به گزارش بانی‌فیلم، خوشبختانه در حال حاضر حال عمومی پرویز دوایی مساعد است. پرویز نوری فیلمساز، منتقد و نویسنده قدیمی که از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات