وزارت ارشاد حق ممنوع الکار کردن هنرمندان را ندارد

1401-06-06
بانی‌فیلم: در حالی که از وعده محمد خزاعی مبنی بر اعلام فهرست نام اهالی سینما که ممنوع‌کار هستند بیش از ده روز گذشته، از سازمان سینمایی هیچ خبری در این مورد شنیده نمی‌شود. اعلام یک هفته‌ای زمان از سوی خزاعی برای معرفی سینمایی‌هایی که از ...