ممنوع الکار کردن برخی اهالی سینما قانونی است؟

1401-06-05
پس از شایعاتی مبنی بر ممنوع الکار شدن تعدادی از هنرمندان، مجله رادیویی «سینماچی» در گفت‌وگو با مهدی کوهیان حقوقدان حوزه رسانه، به موضوع قانونی بودن ممنوع الکار کردن هنرمندان و سازمان متولی این امر از نظر قانون پرداخت. به گزارش فارس، طی روزهای اخیر بحث ممنوع الکار شدن ...