آب آلوده؛ متهم ردیف اول در مرگ زودرس خواهران برونته

اردیبهشت 29, 1400
خواهران برونته از مفاخر ادبیات انگلیسی بودند که همگی تا قبل از ۴۰ سالگی بر اثر بیماری‌های مختلف از دنیا رفتند؛ نتایج یک تحقیق این فرضیه را مطرح می‌کند که شاید استفاده درازمدت از آب آلوده دلیل این مرگ زودرس بوده است. به گزارش ایرنا به نقل از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات