حال تئاتر شهر خوب نیست!

مارس 16, 2021
بانی‌فیلم: این روزها بحث ایجاد پاکسازی محوطه تئاتر شهر داغ شده است، مکانی که به دلیل وجود معتادان، بزهکاران و برخی دست‌فروشان، نه تنها شکل و شمایل یک مکان فرهنگی را از دست داده بلکه امنیت و آسایش این مجموعه قدیمی را نیز با تهدید روبرو کرده است ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات