به یاد سیف‌الله داد؛ راهی که تمام نشد

1400-05-07
یادداشت علیرضا رییسیان در سالمرگ سیف‌الله داد در مراسمی که به همت کانون کارگردانان و برای درگذشت سیف‌الله گرفتیم، در مجموع سخنانی که ایراد شد، یک دریغ بزرگ برای نبودن کارگردانی خودساخته، فهیم و مدیری دانا و تنها آشکار بود؛ لحن تند دوستان، شب آرام باغ فردوس را ...