معافیت مالیاتی ۲۰۰ میلیونی هنرمندان، ۲۶۰ میلیون شد!

اسفند 14, 1400
بانی‌فیلم: سرانجام نمایندگان مجلس تصویب کردند که معافیت مالیاتی هنرمندان از سقف ۲۰۰ میلیون تومان سالانه به ۲۶۰ میلیون افزایش یابد و مازاد درآمد تمامی هنرمندان عرصه‌ّای مختلف، مشومول دریافت مالیات شود. خبرگزاری مجلس اکروز گزارش داد که نمایندگان مجلس در مصوبه خود مقرر کردند که از درآمد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات