بریز و بپاش جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در تالار لاکچری؛ سپاس از هیچ!

1401-04-13
بریز و بپاش جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در وضعیت اقتصاد مقاومتی و مشکلات معیشتی قاطبه هنرمندان و تقدیر از سینمای مبتذل(!) الگوبرداری از یک جشن شاهنشاهی و… اینها تنها بخشی از موضوعاتی است که بعد از برگزاری جشن جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، میدان سینمای کشور را فراگرفت. به گزارش ...