…ردّ پا

مارس 5, 2023
بانی‌فیلم: در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت سیاسی سفر رافائل گروسی مسئول آژانس جهانی انرژی اتمی به ایران، این خبر در رسانه‌های داخلی مورد توجه بیشتر قرار گیرد، اما این  اظهارنظرهای مقامات مسئول وخبرهای مربوط به مسمومیت دانش‌آموزان دختر در شهرهای مختلف کشور و ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات