فراستی بازهم از «قهرمان» فرهادی انتقاد کرد؛ این بار شدیدتر!

1400-09-07
منتقد برنامه هفت: «قهرمان» از نمای اول تا آخر گدای جایزه است فیلم نمی‌تواند روی پای خودش بایستد مسعود فراستی گفت: روشن است که فیلم «قهرمان» جایزه می‌خواهد وگرنه خود فیلم به عنوان یک پیکر واحد زنده که با ما تعامل می‌کند، نیست. این فیلم‌ از نمای ...
مسعود فراستی----

مسعود فراستی: برخی آرزوی مرگم را دارند؛ حمله قلبی‌ام شایعه است!

1400-01-12
مسعود فراستی منتقد سینما شایعه حمله قلبی و انتقالش به بیمارستان را تکذیب کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ساعات گذشته خبری مبنی بر وخامت حال مسعود فراستی در فضای مجازی دست به دست شد. برخی از رسانه‌ها این موضوع را منتشر و اعلام کردند که این منتقد سینما ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات