مریم معترف در پی درگذشت عزت‌الله مهرآوران: باورم نمی‌شود آن همه شور و نشاط تمام شده باشد!

مهر 17, 1400
مریم معترف با صدایی که به بغض آمیخته است، می‌گوید: باورم نمی‌شود که دوستان‌مان را این چنین از دست می‌دهیم، هنوز در غم از دست دادن آقای اویسی بودیم که آقای مهرآوران هم رفت و هیچ کاری از دست‌مان برنمی‌آید و این وحشتناک است ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات