فضای دوگانه مسئولان در موضوع همدردی هنرمندان با حادثه مرگ مهسا امینی

مهر 4, 1401
بانی‌فیلم: فضای هنری ایران هم متاثر از موضوع مرگ مهسا امینی هموطن اهل کردستان، باعث شده تا شاهد نوعی فاصله‌گذاری میان هنرمندان حوزه‌های مختلف با جریان رسمی حاکمیت باشیم. ابراز تاسف هنرمندان از مرگ نابهنگام مهسا امینی و حمایت‌شان از اعتراضات مردمی، بخش خاموش هنرمندانی هم که پیش‌تر اظهارنظری در مورد رویدادهای جامعه نمی‌کردند ...