پس از انتقاد فارس از هنرمندان منتقد، نوبت به ایسنا رسید!

مهر 3, 1401
بانی‌فیلم: هنوز دو سه روز از انتقاد شدید خبرگزاری اصولگرای فارس از چهره‌های هنری برای حمایت‌شان از اعتراض‌های مردمی و اظهار تاسف‌شان مرگ مهسا امینی هموطن کرد و نارحتی‌شان نسبت به وقایع اخیر نگذشته بود که خبرگزاری ایسنا هم با انتشار گزارشی از این ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات