مرگ در غربت؛ محمد صدرزاده سینماگر قدیمی درگذشت

فروردین 22, 1401
بانی فیلم-احمدرضا دانش محمد صدرزاده از سینماگران و مستندسازان قدیمی اواسط فرودین‌ماه در فرانسه درگذشت. به گزارش بانی‌فیلم، محمد صدرزاده از مستندسازان و سینماگران قدیمی روز پانزدهم فروردین ماه، در اثر عوارض ناشی از تصادف اتومبیل در فرانسه درگذشت. زنده‌یاد صدرزاده از تحصیل‌کردگان رشته سینما ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات