مرگ در زندان؛ اکبر خرمدین مُرد

آبان 30, 1400
اکبر خرمدین که به قتل دختر، پسر و داماد خود اعتراف کرده بود فوت کرد. به گزارش ایسنا، اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین به اتهام قتل دختر، پسر و داماد خود در زندان بود و اکنون شنیده‌ها حاکی از مرگ او در زندان است. طبق گفته قاضی شهریاری سرپرست ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات