بازیگرانی که قبل از مرگ مردند!

شهریور 1, 1400
برخی از بازیگران بزرگ جهان در آخرین نقش آفرینی‌های خود اشاره‌ای به مرگ و پایان زندگی داشته و بدین ترتیب مرگی دراماتیک را در تاریخ ثبت کردند. به گزارش ایسنا، الجزیره در گزارشی آورده است: بازیگران و هنرمندان واقعی با درام متولد شده و با درام از دنیا ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات