یک مدرس ارتباطات: با مردم گفت‌وگو کنیم

مهر 1, 1401
یک مدرس ارتباطات در یادداشتی با تاکید بر اصل «گفت‌وگو» درباره الگو و سبک ارتباطی مدیران و جامعه به بیان توضیحاتی پرداخت. حمید شکری خانقاه ـ مدرس دانشگاه ـ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است: «ما در زندگی شخصی، اجتماعی و سازمانی همواره به دنبال ایجاد درک مشترک با بکارگیری انواع روش ها هستیم. گاهی ...