نماینده چابهار در مجلس در مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی گفت

1400-12-04
نماینده مردم چابهار در مجلس در مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی گفت: این طرح را به پستوی کمیسیون بردند و در صحن علنی مجلس آن را بررسی نکردند. ما وکیل مردمیم. نه رئیس مردم. معین الدین سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با استناد به بیانات مقام معظم ...