نماینده چابهار در مجلس در مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی گفت

اسفند 4, 1400
نماینده مردم چابهار در مجلس در مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی گفت: این طرح را به پستوی کمیسیون بردند و در صحن علنی مجلس آن را بررسی نکردند. ما وکیل مردمیم. نه رئیس مردم. معین الدین سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با استناد به بیانات مقام معظم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات