رسیدگی خانه سینما به «موضوعات»، با رعایت مطلق محرمانگی!

1401-01-14
خانه سینما پس از گذشت چند روز با انتشار بیانیه‌ای، هر‌گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت های هنری – فرهنگی را محکوم کرد. به گزارش روابط عمومی خانه سینما، متن کامل بیانیه خانه سینما به شرح زیر است: به نام ...