رسیدگی خانه سینما به «موضوعات»، با رعایت مطلق محرمانگی!

فروردین 14, 1401
خانه سینما پس از گذشت چند روز با انتشار بیانیه‌ای، هر‌گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت های هنری – فرهنگی را محکوم کرد. به گزارش روابط عمومی خانه سینما، متن کامل بیانیه خانه سینما به شرح زیر است: به نام ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات