روایتی از زندگی یک نویسنده پرماجرا؛ محمود گلابدره‌یی کارتن‌خواب نبود

1400-05-15
محمود گلابدره‌یی، نویسنده و از شاگردان جلال ‌آل احمد که ۹ سال پیش از دنیا رفت چهره پرماجرایی بود؛ از جمله ماجرای معروف خیابان‌خوابی او در آمریکا که حالا توسط وصی‌اش رد می‌شود. سیدمحمود قادری گلابدره‌یی متولد سال ۱۳۱۸ در ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ بعد از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات