گوهر یک دانه و ستاره دوبله ایران را از دست دادیم‌… تمام شد

شهریور 2, 1401
محمود قنبری و منوچهر اسماعیلی در مراسم تشییع پیکر بهرام زند ۲۴ ساعت از درگذشت یکی دیگر از ستارگان عالم دوبله گذشته، اما صدایش هنوز بغض دارد؛ گویی تازه خبر مرگ بهترین دوستش را شنیده است. گریه می کند و نفس زنان می گوید: از زمانی که رفتن منوچهر را ...
محمود قنبری، پیشکسوت عرصه دوبله

محمود قنبری از پشت پرده گروه های زیرزمینی دوبله و پیشنهادهای وسوسه برانگیز می‌گوید

شهریور 12, 1400
محمود قنبری، پیشکسوت عرصه دوبله معتقد است: در شرایط سخت کرونایی که گویندگان به صورت تک تک در اتاق دوبله مشغول به کار شده اند، تعامل صدایی شکل نخواهد گرفت و حسی هم وجود ندارد. او می گوید: متاسفانه دوبله، این روزها بیشتر به روزنامه‌خوانی تبدیل شده است؛ چون ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات