دو خاطره استاد فرشچیان از تابلوی عصر عاشورا

1400-05-28
بانی‌فیلم: استاد محمود فرشچیان هنرمند گرانمایه کشورمان که آثار متعددی از هنر مینیاتور را خلق کرده، در باره «عصر عاشورا» یکی از مهم‌ترین تابلوهایش خاطراتی شنیدنی دارد. روایت تخست تابناک نزدیک به دو سال پیش در مورد تابلوی «عصر عاشورا» و روایت استاد فرشچیان نوشته بود: استاد محمود ...