«خندوانه»؛ راندن در سرپایینی با دنده خلاص!

1401-04-27
بانی‌فیلم: از مدت‌ها پیش می‌شد حدس زد که سرنوشت برنامه «خندوانه» پایان چندان خوشی نخواهد داشت؛ پایین آمدن میزان اقبال عمومی و توجه تماشاگران به این برنامه رامبد جوان، از مهم‌ترین عواملی بود که پایان محتوم این تولید شبکه نسیم را متصور می‌کرد.ت عوامل ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات