حمایت خانواده باستانی پاریزی از فعالیت‌های فرهنگی

1400-10-05
فرزند مرحوم محمد ابراهیم باستانی پاریزی گفت: کارهای فرهنگی همواره نیاز به پشتیبانی دارد و خانواده باستانی پاریزی همواره حامی معنوی این رویداد هستند. به گزارش ایرنا، دومین دوره جایزه آینه‌دار دوران همزمان با سالروز تولد محمدابراهیم باستانی پاریزی با رونمایی از پوستر این رویداد در باغ نگارستان برگزار ...