پازل در حال تکمیل شدن؛ عسگرپور ریئس هیات مدیره خانه سینما شد!

1401-06-17
بانی‌فیلم: درحالی که هنوز واکنش‌های متضاد با انتخابات هیات مدیره ادامه دارد، امروز روابط عمومی خانه سینما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمد مهدی عسگرپور رئیس هیات مدیره خانه سینما شد. صرف نظر از روند انتخاب عسگرپور، به نظر می‌رسد شرایط ملتهب خانه سینما با نشستن ...