ناکامی مدیری، جوان و گلزار در نمایش‌های خانگی‌شان!

1400-02-29
مهران مدیری، رامبد جوان و محمدرضا گلزار سه چهره نسبتاً موفق در برندسازی تلویزیونی طی سال‌های اخیر، این روزها تجربه‌هایی ناکام در شبکه نمایش خانگی ارائه کرده‌اند؛ دلیل این ناکامی چیست؟ به گزارش مهر، این روزها چهره‌های مختلفی در شبکه نمایش خانگی فعالیت دارند؛ از کارگردانان ...