محمدحسین فرح بخش کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی: فداکاری کردیم تا چراغ سینما روشن بماند

1400-04-06
فرح بخش گفت: اگر در ایام نوروز سینما‌ها تعطیل نمی‌شدند، با همین فیلم‌های روی پرده می‌شد نفسی دوباره در جان هنر هفتم دمید. محمدحسین فرح بخش کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی درباره جدیدترین اثرش در مقام تهیه کننده که اکران آن از عید نوروز در سینما ...