کرونا باز گریبانگیر تئاتر شد؛ ظرفیت سالن‌های نمایش ۵۰ درصد!

1400-11-27
مدیر کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که سالن‌های نمایشی با ظرفیت ۵۰ درصد فعالیت خود را ادامه می‌دهند. در پی اوج‌گیری دوباره کرونا و شیوع نوع اُمیکرون آن، قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که سالن‌های تئاتر با ظرفیت ۵۰ درصد به فعالیت ...