مجیدی در جشنواره ترکیه گفته که برای هر فیلم‌اش می‌جنگد

1400-09-15
مجید مجیدی کارگردان ایرانی در مسترکلاسی در جشنواره ترکیه‌ای بیان کرد که همه تصور می‌کنند امکانات زیادی بود که توانستیم این فیلم‌ها را بسازیم ولی ما از صفر شروع کردیم و برای هر فیلم جنگیدیم. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، مجید مجیدی کارگردان فیلم‌های ...
نشست گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر -

جانمایی برگزارکنندگان فجر بین‌الملل در فرهنگستان هنر

1400-08-18
بانی‌فیلم: پس از اعلام قطعی برگزار نشدن بخش حارجی جشنواره فیلم فجر در قالب یک رویداد مستقل و الحاق دوباره این رویداد به جشنواره ملی فیلم فجر، شاهد برخی اقدامات از جانب تعدادی از پرسنل برگزارکننده بودیم. توجیهات این افراد رده پایین رویداد خارجی فجر در حالی با حمایت ...