مجیدی در جشنواره ترکیه گفته که برای هر فیلم‌اش می‌جنگد

آذر 15, 1400
مجید مجیدی کارگردان ایرانی در مسترکلاسی در جشنواره ترکیه‌ای بیان کرد که همه تصور می‌کنند امکانات زیادی بود که توانستیم این فیلم‌ها را بسازیم ولی ما از صفر شروع کردیم و برای هر فیلم جنگیدیم. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، مجید مجیدی کارگردان فیلم‌های ...
نشست گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر -

جانمایی برگزارکنندگان فجر بین‌الملل در فرهنگستان هنر

آبان 18, 1400
بانی‌فیلم: پس از اعلام قطعی برگزار نشدن بخش حارجی جشنواره فیلم فجر در قالب یک رویداد مستقل و الحاق دوباره این رویداد به جشنواره ملی فیلم فجر، شاهد برخی اقدامات از جانب تعدادی از پرسنل برگزارکننده بودیم. توجیهات این افراد رده پایین رویداد خارجی فجر در حالی با حمایت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات