درگذشت مجید صدقی روزنامه‌نگار قدیمی

1400-03-14
بانی‌فیلم: امروز خبر درگذشت مجید صدقی از همکاران قدیمی روزنامه بانی‌فیلم موجب تاثر بسیاری از نویسندگان و منتقدان سینمایی شد. زنده‌یاد صدقی که پیش از قبول مسئولیت صفحات گفت‌و‌گو و گزارش بانی‌فیلم، با مجلات سروش و فیلم هم همکاری داشت، یکی از اخلاق‌مدارترین ...