سعید سهیلی مجوز نمایش «گشت ارشاد ۳» را گرفت

1400-06-27
پروانه نمایش تازه‌ترین اثر سعید سهیلی با عنوان «گشت ارشاد ۳» صادر شد. به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم گشت ارشاد ۳ به کارگردانی سعید سهیلی پس از پایان انجام مراحل فنی آماده نمایش شد و پروانه نمایش آن نیز توسط وزارت ارشاد صادر شده است. سازندگان فیلم قصد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات