دنیای مُد یا سرزمین عجایب؟!

تیر 9, 1400
بانی‌فیلم: مخاطبان امروز رسانه‌ها دیگر عادت کرده‌اند که تازه‌های دنیای مُد را نه از سر تعجب که از منظر تمسخر بنگرند! پوشش‌های عجیب و غریب و جامه‌هایی که هیچ شباهتی به لباس ندارند. سرفصل طرح‌های طراحان مُد در نمایش‌های متعدد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات