داریوش کاردان: دیر فهمیدند مردم به طنز نیاز دارند

اسفند 21, 1400
داریوش کاردان همزمان در اجرا و بازیگری فعالیت دارد، بر این باور است که «اجرا و بازبگری به طور همزمان توانایی می‌خواهد اما برخی مجری بازیگرها به زور تلویزیون را تسخیر کرده اند!» او که مدتی است ایفای نقش در سریال تاریخی «جشن سربرون» را پایان رسانده، از این ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات