احمدرضا دانش مدیر مجتمع سینمایی فرهنگ تهران شد

1400-09-11
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حکمی «احمدرضا دانش» را به عنوان مدیر مجتمع سینمایی فرهنگ تهران منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در حکم سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خطاب به احمدرضا دانش آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزندهٔ جناب عالی در عرصه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات