بررسی شخصیت واقعی گرشاسب در ایران باستان

1400-02-29
در طرح پژوهشی مطالعه‎‎ تطبیقی متن گرشاسب‎نامه با متون پهلوی و گزیده‎ متون اوایل دوره‎ اسلامی شخصیت گرشاسب در گرشاسب‎نامه با متون اوستایی، متون پهلوی و شاهنامه مورد مقایسه قرار گرفت تا بتوان به شخصیت واقعی گرشاسب در ایران باستان نزدیک‎تر شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ...