نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان جعفری جوزانی

1401-02-30
چاپ سوم «پوریای ولی» و چاپ دوم «سایه خیال» به قلم مسعود جعفری جوزانی و 18 اثر از مجموعه آثار ریموند چندلر با ترجمه فتح‌اله جعفری جوزانی در نشر «آناپنا» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شدند. به گزارش رسیده، چاپ سوم کتاب فیلمنامه «پوریای ولی» و چاپ ...