دزدان انگلیسی BMW تام کروز را سرقت کردند!

شهریور 6, 1400
خودروی تام کروز در حالی هفته پیش در انگلیس به سرقت رفت که این بازیگر آمریکایی صحنه‌هایی از فیلم جدید خود «ماموریت غیرممکن» را با این ماشین فیلمبرداری کرده بود. به گزارش بانی‌فیلم به نقل از بی‌بی‌سی، تام کروز هنگام اقامتش در بیرمنگام برای فیلمبرداری آخرین ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات